børn-der-øver-mindfullness

Mindfulness for børn

Flere og flere børn udøver mindfulness, da mange børnehaver og indskolingen er blevet mere bevidst om børns trivsel.

Ved at lave øvelser i form af mindfulness oplever børn, at ro og nærvær er værdifuldt. Børn får i den grad en større bevidsthed af deres kroppe. Derudover kommer børnene også ned i gear. Dette vil resultere i at børnene kan blive mere modstandsdygtige.

Børn er ikke altid lige så opstemt på mindfulness øvelser, som voksne er. Men børn har meget at opnå ved at lære og udøve mindfulness på egen hånd. Ved at lære børn mindfulness, bliver de i stand til at afvige fra negative tanker og opførsel, de opbygger selvtillid, fokus og lære at behandle dem selv og andre med respekt og taknemlighed. Dette er en gave og en evne, de kan bruge resten af deres liv. Børn har lettere ved at koncentrere sig og ved at lære nyt, når de har det godt i deres kroppe og sind.

I dag stilles der store krav til skolebørnene. De udfordres socialt og fagligt gennem de lange skoledage. De skal kunne rumme mange forskellige indtryk og agere hensigtsmæssigt. Dette kræver at børnene er robuste og forberede og dette trænes via mindfulness.

Mindfulness for de mindste

Børnehavebørn og yngre skolebørn er ikke i stand til at fokuserer på deres tanker, som ældre børn eller voksne er. Men der findes mindfulness øvelser, som er tilpasset børnenes udvikling og alder, så de let kan få erfaring med at mærke deres tanker og behøv.

De kan lære at blive opmærksom på deres følelser og mærke efter hvordan de i virkeligheden har det. De lære hvornår det er tid til en personlig pause, så de kan handle hensigtsmæssigt, selv i de pressede situationer. De bliver i stand til at finde det rolige sted indeni, hvor de kan slappe af.

Øvelserne for yngre skolebørn er guidede og korte, i forhold til øvelserne til voksne. Børnene øves i indledende mindfulness øvelser, det vil sige opmærksomheds lege, simpel yoga, afspændings øvelser og start-stop leg. Øvelser hvor sanserne bliver involveret er også ret gode. Rytme, historie og rim og remser er gode øvelser for børnene hvad angår mindfulness.

Når det kommer til mindfulness og børn, er det vigtigt at øvelserne ikke er for indviklet. Øvelserne bør være sjove, korte og simple. Fantasi, humor og leg bør inddrages så meget som muligt. På denne måde får de trænet evnen til at styre opmærksomheden og rumme følelserne.

børn-der-øver-mindfullness